• صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت مهندسی و بازرگانی پویان ره پرند
شرکت مهندسی و بازرگانی پویان ره پرند

شرکت مهندسی و بازرگانی پویان ره پرند با هدف پاسخ به نیازهای فنی صنایع برق، گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و تاسیسات صنعتی تشگیل گردید.

بیشتر ...
دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ